U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid

van de Vlaamse Regering
1709 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

16 oktober 2018
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
24 oktober 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers.
5 november 2018
Te behandelen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
4 december 2018
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Aangenomen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
3 januari 2019
Te behandelen in plenaire vergadering.
9 januari 2019
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
18 januari 2019
Bekrachtigd en afgekondigd.
11 februari 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1709 (2018-2019) nr. 1
1709 (2018-2019) nr. 2
1709 (2018-2019) nr. 3

Meer details

Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid