U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid

van de Vlaamse Regering
1709 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

16 oktober 2018
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
24 oktober 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
5 november 2018
Te behandelen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
4 december 2018
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Aangenomen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
3 januari 2019
Te behandelen in plenaire vergadering.
9 januari 2019
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
18 januari 2019
Bekrachtigd en afgekondigd.
11 februari 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1709 (2018-2019) nr. 1
1709 (2018-2019) nr. 2
1709 (2018-2019) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1709 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
114 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 81 leden hebben "ja" gestemd
  • 33 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid