U bent hier

Ontwerp van decreet tot bekrachtiging van de coördinatie van de waterregelgeving in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid en tot opheffing van de gecoördineerde regelgeving

van de Vlaamse Regering
1705 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: bekrachtigd en afgekondigd

Procedureverloop

9 oktober 2018
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
17 oktober 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers.
25 oktober 2018
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
6 november 2018
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
19 november 2018
Te behandelen in plenaire vergadering.
21 november 2018
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
30 november 2018
Bekrachtigd en afgekondigd.

Documenten

1705 (2018-2019) nr. 1
1705 (2018-2019) nr. 2
1705 (2018-2019) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1705 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
100 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 100 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid