U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

8 oktober 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
17 oktober 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
25 oktober 2018
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
7 november 2018
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
15 november 2018
Te behandelen in plenaire vergadering
21 november 2018
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
30 november 2018
Bekrachtigd en afgekondigd
17 december 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1703 (2018-2019) nr. 1
1703 (2018-2019) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1703 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
97 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 97 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid