U bent hier

Ontwerp van decreet tot opheffing van artikel 3 van het decreet van 28 maart 2014 houdende instelling van het Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap

van de Vlaamse Regering
1702 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

5 oktober 2018
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
12 oktober 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
22 oktober 2018
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
4 december 2018
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
17 december 2018
Te behandelen in plenaire vergadering.
20 december 2018
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
21 december 2018
Bekrachtigd en afgekondigd.
12 februari 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1702 (2018-2019) nr. 1
1702 (2018-2019) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1702 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
108 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 108 leden hebben "ja" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
103 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 103 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid