U bent hier

Ontwerp van decreet tot opheffing van artikel 3 van het decreet van 28 maart 2014 houdende instelling van het Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap

van de Vlaamse Regering, verslag door Jan Peumans
1702 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

5 oktober 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
12 oktober 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
22 oktober 2018
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
4 december 2018
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
17 december 2018
Te behandelen in plenaire vergadering
21 december 2018
Bekrachtigd en afgekondigd
12 februari 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1702 (2018-2019) nr. 1
1702 (2018-2019) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1702 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
108 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 108 leden hebben "ja" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
103 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 103 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid