U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 6 september 2017 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de aanknopingsfactoren, het beheer van de lasten van het verleden, de gegevensuitwisseling inzake de gezinsbijslagen en de praktische regels betreffende de bevoegdheidsoverdracht tussen de kinderbijslagfondsen

van de Vlaamse Regering
1685 (2017-2018) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

14 september 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
11 oktober 2018
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
16 oktober 2018
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
30 oktober 2018
Te behandelen in plenaire vergadering
16 november 2018
Bekrachtigd en afgekondigd
11 december 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1685 (2017-2018) nr. 1
1685 (2017-2018) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1685 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
103 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 103 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Lies Jans en Katrien Schryvers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid