U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de verdeling van de reserves van de krachtens de AKBW erkende vrije fondsen op het moment van de overname van het beheer en van de betaling van de kinderbijslag door een deelentiteit

van de Vlaamse Regering
1682 (2017-2018) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

11 september 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
25 september 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
3 oktober 2018
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
9 oktober 2018
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
16 oktober 2018
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
30 oktober 2018
Te behandelen in plenaire vergadering
7 november 2018
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
16 november 2018
Bekrachtigd en afgekondigd
11 december 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1682 (2017-2018) nr. 1
1682 (2017-2018) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1682 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
103 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 103 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid