U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de verdeling van de reserves van de krachtens de AKBW erkende vrije fondsen op het moment van de overname van het beheer en van de betaling van de kinderbijslag door een deelentiteit

van de Vlaamse Regering
1682 (2017-2018) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

11 september 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
3 oktober 2018
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
9 oktober 2018
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en bespreking
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
16 oktober 2018
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
30 oktober 2018
Te behandelen in plenaire vergadering
16 november 2018
Bekrachtigd en afgekondigd
11 december 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1682 (2017-2018) nr. 1
1682 (2017-2018) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1682 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
103 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 103 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Lies Jans
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid