U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

9 augustus 2018
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
11 september 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
19 september 2018
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
3 oktober 2018
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
24 oktober 2018
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
5 november 2018
Te behandelen in plenaire vergadering.
16 november 2018
Bekrachtigd en afgekondigd.
14 december 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1678 (2017-2018) nr. 1
1678 (2017-2018) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1678 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
99 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 72 leden hebben "ja" gestemd
  • 27 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid