U bent hier

Amendementen op het ontwerp van decreet van de algemene rekening van de Vlaamse Gemeenschap en van de uitvoering van de begroting van de Vlaamse rechtspersonen zonder raad van bestuur voor het begrotingsjaar 2017

23-A (2017-2018) nr. 2
Amendementen 1, 2 en 3
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

2 augustus 2018
Amendementen (pdf) ingediend
28 augustus 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers