U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode

van de Vlaamse Regering
1677 (2017-2018) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

3 augustus 2018
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
1 oktober 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
9 oktober 2018
Te behandelen in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
22 november 2018
In behandeling in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
Aangenomen in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
11 december 2018
Te behandelen in plenaire vergadering.
12 december 2018
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
21 december 2018
Bekrachtigd en afgekondigd.
24 januari 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1677 (2017-2018) nr. 1
1677 (2017-2018) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1677 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
102 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 71 leden hebben "ja" gestemd
  • 31 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid