U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode

van de Vlaamse Regering
1677 (2017-2018) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

3 augustus 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
9 oktober 2018
Te behandelen in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
22 november 2018
Vergadering Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
In behandeling in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
Aangenomen in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
11 december 2018
Te behandelen in plenaire vergadering
21 december 2018
Bekrachtigd en afgekondigd
24 januari 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1677 (2017-2018) nr. 1
1677 (2017-2018) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1677 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
102 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 71 leden hebben "ja" gestemd
  • 31 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Valerie Taeldeman, Marc Hendrickx en Michèle Hostekint
Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid