U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

25 juli 2018
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
25 oktober 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
6 november 2018
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Ontwerp van decreet betreffende het jeugddelinquentierecht
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
7 november 2018
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Ontwerp van decreet betreffende het jeugddelinquentierecht
14 november 2018
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Ontwerp van decreet betreffende het jeugddelinquentierecht
21 november 2018
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Ontwerp van decreet betreffende het jeugddelinquentierecht
27 november 2018
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Ontwerp van decreet betreffende het jeugddelinquentierecht
28 november 2018
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Ontwerp van decreet betreffende het jeugddelinquentierecht
4 december 2018
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Ontwerp van decreet betreffende het jeugddelinquentierecht
Tweede lezing in commissie gevraagd.
5 december 2018
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Ontwerp van decreet betreffende het jeugddelinquentierecht
10 december 2018
Advies Raad van State gevraagd over amendement.
15 januari 2019
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda:
Ontwerp van decreet betreffende het jeugddelinquentierecht
Ontwerp van decreet betreffende het jeugddelinquentierecht
18 januari 2019
22 januari 2019
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Ontwerp van decreet betreffende het jeugddelinquentierecht
Tweede lezing in commissie.
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
6 februari 2019
Te behandelen in plenaire vergadering.
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
15 februari 2019
Bekrachtigd en afgekondigd.
26 april 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1670 (2017-2018) nr. 1
1670 (2017-2018) nr. 6
1670 (2017-2018) nr. 8
1670 (2017-2018) nr. 11

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1670 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
113 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 82 leden hebben "ja" gestemd
  • 26 leden hebben "neen" gestemd
  • 5 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid