U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

25 juli 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
6 november 2018
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
7 november 2018
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Hoorzitting met: - Christian Denoyelle, Hoge Raad voor de Justitie - Unie van Nederlandstalige Jeugdmagistraten - Unie van Jeugdadvocaten - Vlaamse Jeugdraad - Cachet vzw - Oudersparticipatie Jeugdhulp Vlaanderen vzw
14 november 2018
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Hoorzitting met: - Prof. Stefaan Pleysier, Leuvens Instituut voor Criminologie, KU Leuven - Prof. Jenneke Christiaens, VUB - Bruno Vanobbergen, kinderrechtencommissaris - Miet Neyens, coördinator, Cachet - Sonja Van Deynse en Stefaan Viaene, Herstelgerichte en Constructieve Afhandelingen - Wendy Vanvelthoven en Dirk De Waele, College van Procureurs-Generaal - Jan Bosmans, Vlaams Welzijnsverbond
21 november 2018
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking
27 november 2018
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking
28 november 2018
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking
4 december 2018
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
Tweede lezing in commissie gevraagd
5 december 2018
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Tweede lezing (Regl. art. 75/2)
10 december 2018
Advies Raad van State gevraagd over amendement
15 januari 2019
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Tweede lezing (Regl. art. 75) (onder voorbehoud van tijdige beschikbaarheid advies Raad van State)
18 januari 2019
Advies Raad van State ontvangen
22 januari 2019
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Tweede lezing (Regl. art. 75) (onder voorbehoud van tijdige beschikbaarheid advies Raad van State)
Tweede lezing in commissie
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
6 februari 2019
Te behandelen in plenaire vergadering
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
15 februari 2019
Bekrachtigd en afgekondigd
26 april 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1670 (2017-2018) nr. 1
1670 (2017-2018) nr. 6
1670 (2017-2018) nr. 8
1670 (2017-2018) nr. 11

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1670 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
113 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 82 leden hebben "ja" gestemd
  • 26 leden hebben "neen" gestemd
  • 5 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Ingeborg De Meulemeester en Bart Van Malderen
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid