U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

25 juli 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
25 oktober 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
6 november 2018
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
4 december 2018
10 december 2018
Advies Raad van State gevraagd over amendement
18 januari 2019
22 januari 2019
Tweede lezing in commissie
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
6 februari 2019
Te behandelen in plenaire vergadering
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
15 februari 2019
Bekrachtigd en afgekondigd
26 april 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1670 (2017-2018) nr. 1
1670 (2017-2018) nr. 6
1670 (2017-2018) nr. 8
1670 (2017-2018) nr. 11

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1670 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
113 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 82 leden hebben "ja" gestemd
  • 26 leden hebben "neen" gestemd
  • 5 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid