U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp, wat cliëntenorganisaties en een cliëntenforum in de integrale jeugdhulp betreft

van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Martine Taelman, Elke Sleurs, Vera Jans en Ingeborg De Meulemeester
1666 (2017-2018) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

19 juli 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
18 oktober 2018
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
28 november 2018
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
7 december 2018
Te behandelen in plenaire vergadering
21 december 2018
Bekrachtigd en afgekondigd
28 januari 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1666 (2017-2018) nr. 1
1666 (2017-2018) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1666 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
106 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 106 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Elke Van den Brandt en Bart Van Malderen
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid