U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

9 juli 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
28 september 2018
Te behandelen in
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
16 oktober 2018
Vergadering verenigde commissies
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en bespreking
In behandeling in
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
23 oktober 2018
Vergadering verenigde commissies
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoorzitting met: - Bart Weekers, Vlaams ombudsman - Pieter Kerremans, administrateur-generaal, en Peter Van Humbeeck, studiedienst van de SERV
6 november 2018
Vergadering verenigde commissies
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda:
Hoorzitting met Tim Pauwels, nieuwsombudsman van de VRT
Voortzetting van de bespreking en stemming
Aangenomen in
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
27 november 2018
Te behandelen in plenaire vergadering
7 december 2018
Bekrachtigd en afgekondigd
19 december 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad (errata)

Documenten

1656 (2017-2018) nr. 1
1656 (2017-2018) nr. 2
1656 (2017-2018) nr. 4
1656 (2017-2018) nr. 5

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1656 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
106 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 106 leden hebben "ja" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
103 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 103 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Ward Kennes
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid