U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet houdende wijziging van het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector en van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid

1630 (2017-2018) nr. 4
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

9 juli 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

1630 (2017-2018) nr. 1
1630 (2017-2018) nr. 3
1630 (2017-2018) nr. 4