U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

4 juli 2018
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Voorstel spoedbehandeling in plenaire vergadering.
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers.
In spoedbehandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
13 juli 2018
Bekrachtigd en afgekondigd.
1 augustus 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1649 (2017-2018) nr. 1
1649 (2017-2018) nr. 2-Erratum

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1649 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
99 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 95 leden hebben "ja" gestemd
  • 4 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid