U bent hier

Verslag over het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector en van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid

namens de Commissie Grensoverschrijdend Gedrag, verslag door Imade Annouri en Bert Moyaers
1630 (2017-2018) nr. 3
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

27 juni 2018
Verslag (pdf) ingediend
29 juni 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

1630 (2017-2018) nr. 1
1630 (2017-2018) nr. 3

Meer details

Verslaggevers