U bent hier

Motie betreffende een belangenconflict met betrekking tot de geplande invoering door het Brussels Hoofdstedelijk Parlement van de onverenigbaarheid van de functie van burgemeester of schepen met het mandaat van lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, van de Senaat, van het Vlaams Parlement en van het Europees Parlement

van Matthias Diependaele, Koen Van den Heuvel, Bart Somers, Karl Vanlouwe, Joris Poschet en Lionel Bajart
1644 (2017-2018) nr. 1
Stand van zaken: overgezonden aan Brusselse Hoofdstedelijk Parlement

Procedureverloop

26 juni 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
27 juni 2018
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
Overgezonden aan Brusselse Hoofdstedelijk Parlement

Documenten

1644 (2017-2018) nr. 1
1644 (2017-2018) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Motie betreffende een belangenconflict 1644 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
116 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 91 leden hebben "ja" gestemd
  • 25 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd: