U bent hier

Amendementen op het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector en van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid

1630 (2017-2018) nr. 2
Amendementen 1, 2, 3 en 4
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

26 juni 2018
Amendementen (pdf) ingediend
27 juni 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

1630 (2017-2018) nr. 1
1630 (2017-2018) nr. 2
1630 (2017-2018) nr. 3