U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet houdende wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de vrijstelling van onroerende voorheffing voor onroerende goederen die als monument beschermd zijn en door de Vlaamse Regering in erfpacht gegeven zijn

1602 (2017-2018) nr. 3
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

25 juni 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.

Documenten

1602 (2017-2018) nr. 1
1602 (2017-2018) nr. 2
1602 (2017-2018) nr. 3