U bent hier

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018

namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, verslag door Wilfried Vandaele, Katia Segers, Peter Wouters en Bert Moyaers
19 (2017-2018) nr. 5-D
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

13 juni 2018
Verslag (pdf) ingediend
20 juni 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

19 (2017-2018) nr. 1-Bijlagen
19 (2017-2018) nr. 2
19 (2017-2018) nr. 5-A
19 (2017-2018) nr. 5-B
19 (2017-2018) nr. 5-C
19 (2017-2018) nr. 5-D
19 (2017-2018) nr. 5-E
19 (2017-2018) nr. 5-F
19 (2017-2018) nr. 5-G
19 (2017-2018) nr. 5-H
19 (2017-2018) nr. 5-I
19 (2017-2018) nr. 5-J
19 (2017-2018) nr. 5-K
19 (2017-2018) nr. 6
19 (2017-2018) nr. 7-Bijlagen
19 (2017-2018) nr. 9-Bijlagen