U bent hier

Ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, wat betreft de afstemming op de vrijwillige samenvoeging van gemeenten

van de Vlaamse Regering
1620 (2017-2018) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

11 juni 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
22 juni 2018
Te behandelen in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
5 juli 2018
Vergadering Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
In behandeling in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
Aangenomen in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
21 september 2018
Te behandelen in plenaire vergadering
12 oktober 2018
Bekrachtigd en afgekondigd
31 oktober 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1620 (2017-2018) nr. 1
1620 (2017-2018) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1620 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
88 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 88 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Valerie Taeldeman
Materie
Gewestaangelegenheid