U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

Verslag over het ontwerp van decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018

namens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting, verslag door Jan Bertels en Lieve Maes
18 (2017-2018) nr. 3
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

19 juni 2018
Verslag (pdf) ingediend
21 juni 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

18 (2017-2018) nr. 2
18 (2017-2018) nr. 3

Meer details

Verslaggevers