U bent hier

Ontwerp van decreet houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan

van de Vlaamse Regering
1612 (2017-2018) nr. 1
Ook gekend met citeeropschrift: Vlaams Woninghuurdecreet
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

4 juni 2018
5 juni 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
27 juni 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
5 juli 2018
Te behandelen in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
12 juli 2018
In behandeling in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
4 oktober 2018
10 oktober 2018
Tweede lezing in commissie
Aangenomen in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
24 oktober 2018
Te behandelen in plenaire vergadering
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
9 november 2018
Bekrachtigd en afgekondigd
7 december 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1612 (2017-2018) nr. 1
1612 (2017-2018) nr. 2
1612 (2017-2018) nr. 5

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1612 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
103 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 75 leden hebben "ja" gestemd
  • 23 leden hebben "neen" gestemd
  • 5 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
99 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 73 leden hebben "ja" gestemd
  • 21 leden hebben "neen" gestemd
  • 5 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Dossiers
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid