U bent hier

Ontwerp van decreet houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan

van de Vlaamse Regering
1612 (2017-2018) nr. 1
Ook gekend met citeeropschrift: Vlaams Woninghuurdecreet
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

4 juni 2018
5 juni 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
5 juli 2018
Te behandelen in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
12 juli 2018
In behandeling in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
19 juli 2018
Vergadering Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Hoorzitting met als sprekers: - Diederik Vermeir, onderzoeker Steunpunt Wonen - Pieter Decelle, beleidsmedewerker CIB Vlaanderen - Katelijne D'Hauwers, directeur Verenigde Eigenaars - Joy Verstichele, coördinator Vlaams Huurdersplatform - Els Keytsman, directeur Unia
4 oktober 2018
Vergadering Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming
Tweede lezing in commissie gevraagd
10 oktober 2018
Tweede lezing in commissie
Aangenomen in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Tweede lezing van de geamendeerde artikelen en stemming
24 oktober 2018
Te behandelen in plenaire vergadering
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
9 november 2018
Bekrachtigd en afgekondigd
7 december 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1612 (2017-2018) nr. 1
1612 (2017-2018) nr. 2
1612 (2017-2018) nr. 5

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1612 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
103 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 75 leden hebben "ja" gestemd
  • 23 leden hebben "neen" gestemd
  • 5 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
99 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 73 leden hebben "ja" gestemd
  • 21 leden hebben "neen" gestemd
  • 5 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Jelle Engelbosch en An Moerenhout
Dossiers
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid