U bent hier

Amendement op het ontwerp van decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018

van de Vlaamse Regering
18 (2017-2018) nr. 2
Amendement nr. 1
Stand van zaken: ontvankelijk

Procedureverloop

4 juni 2018
Amendement ingediend
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk

Documenten

18 (2017-2018) nr. 2
18 (2017-2018) nr. 3