U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de vrijstelling van onroerende voorheffing voor onroerende goederen die als monument beschermd zijn en door de Vlaamse Regering in erfpacht gegeven zijn

van Manuela Van Werde, Sabine de Bethune, Jean-Jacques De Gucht, Jos Lantmeeters, Karin Brouwers en Jan Peumans
1602 (2017-2018) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

24 mei 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
6 juni 2018
Te behandelen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
12 juni 2018
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
20 juni 2018
Te behandelen in plenaire vergadering
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
29 juni 2018
Bekrachtigd en afgekondigd
25 juli 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1602 (2017-2018) nr. 1
1602 (2017-2018) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1602 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
85 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 85 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Ward Kennes
Materie
Gewestaangelegenheid