U bent hier

Amendementen op het ontwerp van decreet houdende de aanpassing van de decreten aan de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)

1556 (2017-2018) nr. 2
Amendementen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 en 37
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

14 mei 2018
Amendementen (pdf) ingediend.
Verstuurd naar de voorzitter.
Ontvankelijk.
17 mei 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.

Documenten

1556 (2017-2018) nr. 1
1556 (2017-2018) nr. 2
1556 (2017-2018) nr. 3
1556 (2017-2018) nr. 4