U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, van de decreten van 4 mei 2018 over het samenvoegen van welbepaalde gemeenten, van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011 en van het Provinciedecreet van 9 december 2005

1592 (2017-2018) nr. 1
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

14 mei 2018
Verstuurd naar de voorzitter.
18 mei 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers.

Documenten

1592 (2017-2018) nr. 1

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid