U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, van de decreten van 4 mei 2018 over het samenvoegen van welbepaalde gemeenten, van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011 en van het Provinciedecreet van 9 december 2005

1592 (2017-2018) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

14 mei 2018
Verstuurd naar de voorzitter
18 mei 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
23 mei 2018
Voorstel spoedbehandeling in plenaire vergadering
In spoedbehandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
25 mei 2018
Bekrachtigd en afgekondigd
15 juni 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1592 (2017-2018) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1592 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
102 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 97 leden hebben "ja" gestemd
  • 5 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
101 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 96 leden hebben "ja" gestemd
  • 5 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid