U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

14 mei 2018
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
23 mei 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
24 mei 2018
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
31 mei 2018
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
14 juni 2018
Te behandelen in plenaire vergadering.
20 juni 2018
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
29 juni 2018
Bekrachtigd en afgekondigd.
1 augustus 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1591 (2017-2018) nr. 1
1591 (2017-2018) nr. 3
1591 (2017-2018) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1591 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
90 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 90 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid