U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

14 mei 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
24 mei 2018
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting Hoorzitting met Herman Baeten, voorzitter sectorraad Kunsten en Erfgoed, SARC Bart Demuyt, voorzitter adviescommissie Kunsten Leen Laconte, directeur oKo
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
31 mei 2018
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Bespreking en stemming
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
14 juni 2018
Te behandelen in plenaire vergadering
29 juni 2018
Bekrachtigd en afgekondigd
1 augustus 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1591 (2017-2018) nr. 1
1591 (2017-2018) nr. 3
1591 (2017-2018) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1591 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
90 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 90 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid