U bent hier

Ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie

van de Vlaamse Regering
1587 (2017-2018) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

7 mei 2018
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
14 mei 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
23 mei 2018
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
24 mei 2018
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
31 mei 2018
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
20 juni 2018
Te behandelen in plenaire vergadering.
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
29 juni 2018
Bekrachtigd en afgekondigd.
26 juli 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1587 (2017-2018) nr. 1
1587 (2017-2018) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1587 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
90 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 90 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid