U bent hier

Ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie

van de Vlaamse Regering
1587 (2017-2018) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

7 mei 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
23 mei 2018
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
24 mei 2018
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
31 mei 2018
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Bespreking en stemming
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
20 juni 2018
Te behandelen in plenaire vergadering
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
29 juni 2018
Bekrachtigd en afgekondigd
26 juli 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1587 (2017-2018) nr. 1
1587 (2017-2018) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1587 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
90 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 90 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid