U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs, het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, wat betreft maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

van de Vlaamse Regering
1585 (2017-2018) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

7 mei 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs
15 mei 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
24 mei 2018
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs
7 juni 2018
In behandeling in Commissie voor Onderwijs
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs
27 juni 2018
Te behandelen in plenaire vergadering
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
6 juli 2018
Bekrachtigd en afgekondigd
20 augustus 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1585 (2017-2018) nr. 1
1585 (2017-2018) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1585 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
83 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 66 leden hebben "ja" gestemd
  • 17 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid