U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 29 december 2017 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de verhoging van de inkomensgrensbedragen en de vrijstelling van de inkomsten uit een winstgevende activiteit uitgeoefend in het kader van een studentenovereenkomst voor studenten die een alternerende opleiding volgen en die door een leerovereenkomst verbonden zijn

van de Vlaamse Regering
1581 (2017-2018) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

4 mei 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
25 mei 2018
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
29 mei 2018
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
12 juni 2018
Te behandelen in plenaire vergadering
22 juni 2018
Bekrachtigd en afgekondigd
12 juli 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1581 (2017-2018) nr. 1
1581 (2017-2018) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1581 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
104 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 104 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Danielle Godderis-T'Jonck en Freya Saeys
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid