U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

27 april 2018
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
14 mei 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
22 mei 2018
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
29 mei 2018
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
13 juni 2018
Te behandelen in plenaire vergadering.
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
22 juni 2018
Bekrachtigd en afgekondigd.
24 juli 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1572 (2017-2018) nr. 1
1572 (2017-2018) nr. 2
1572 (2017-2018) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1572 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
98 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 75 leden hebben "ja" gestemd
  • 23 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid