U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

27 april 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
22 mei 2018
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
29 mei 2018
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Artkelsgewijze bespreking en stemming
13 juni 2018
Te behandelen in plenaire vergadering
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
22 juni 2018
Bekrachtigd en afgekondigd
24 juli 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1572 (2017-2018) nr. 1
1572 (2017-2018) nr. 2
1572 (2017-2018) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1572 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
98 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 75 leden hebben "ja" gestemd
  • 23 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Björn Rzoska en Lieve Maes
Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid