U bent hier

Ontwerp van bijzonder decreet tot wijziging van het decreet van 28 november 2008 betreffende de intergemeentelijke onderwijsvereniging en het bijzonder decreet van 26 juni 1991 betreffende de Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen

van de Vlaamse Regering
1575 (2017-2018) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

30 april 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs
17 mei 2018
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en (eventueel) stemming
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs
In behandeling in Commissie voor Onderwijs
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs
4 juni 2018
Te behandelen in plenaire vergadering
15 juni 2018
Bekrachtigd en afgekondigd
13 juli 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1575 (2017-2018) nr. 1
1575 (2017-2018) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van bijzonder decreet 1575 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
97 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 97 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Jenne De Potter
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid