U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

27 april 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
8 mei 2018
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: (onder voorbehoud indiening) Bevoegdheid van Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Goed Hoofdstuk 7, Afdeling 1. Wijziging Fonds Departement Kanselarij en Bestuur Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
15 mei 2018
In behandeling in
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Op de agenda: Hoofdstuk 7. Kanselarij en Bestuur. Afdeling 2. Wijziging van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds Hoofdstuk 10. Inwerkingtreding Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Hoofdstuk 9. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hoofdstuk 10. Inwerkingtreding Advies van de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid (p. 113-116) Benoeming van een verslaggever en toelichting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk 1. Algemeen Hoofdstuk 6. Financiën en Begroting Hoofdstuk 10. Inwerkingtreding Toelichting
Aangenomen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
16 mei 2018
Vergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Op de agenda: Hoofdstuk 5. Landbouw en Visserij Hoofdstuk 10. Inwerkingtreding Advies van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (p. 121-124) Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
In behandeling in Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Aangenomen in Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
17 mei 2018
Te behandelen in
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoofdstuk 3. Cultuur, Jeugd, Sport en Media Hoofdstuk 10. Inwerkingtreding Advies van de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (p. 107-112) Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoofdstuk 3. Cultuur, Jeugd, Sport en Media Hoofdstuk 10. Inwerkingtreding Advies van de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (p. 107-112) Eventueel voortzetting van de bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Hoofdstuk 8. Onderwijs en Vorming Hoofdstuk 10. Inwerkingtreding Adviezen: - Advies van de Vlaamse Onderwijsraad (p. 133) - Protocol nr. 93 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergadering van het sectorcomité X - onderwijs (Vlaamse Gemeenschap); het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten - afdeling 2 - onderafdeling Vlaamse Gemeenschap; en het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs op 17 en 19 april 2018 (pag. 139) - Protocol nr. 85 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergaderingen van het Vlaams onderhandelingscomité voor de basiseducatie op 19 april 2018 (pag. 151) - Protocol nr. 85 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergaderingen van het Vlaams onderhandelingscomité voor het hoger onderwijs en het Universitair Ziekenhuis Gent op 17 april 2018 (pag. 159) Benoeming van een verslaggever, bespreking en (eventueel) stemming
In behandeling in
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
22 mei 2018
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Aangenomen in
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Hoofdstuk 9. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hoofdstuk 10. Inwerkingtreding Advies van de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid (p. 113-116) Voorzetting van de bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Op de agenda: Hoofdstuk 4. Omgeving Afdeling 1. Opheffing Fonds Grondwaterbeheer Afdeling 2. Rechtzetting verwijzing Klimaatfonds Advies van de Raad van State (p. 88) Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Bevoegdheden Financiën en Begroting van Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Begroting, Financiën & Energie Voortzetting van de bespreking Hoofdstuk 1. Algemeen Hoofdstuk 6. Financiën en Begroting Hoofdstuk 10. Inwerkingtreding
24 mei 2018
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Hoofdstuk 2. Mobiliteit en Openbare Werken Hoofdstuk 10. Inwerkingtreding Advies Mobiliteitsraad van Vlaanderen (p. 65-72) Voortzetting van de bespreking en stemming
Aangenomen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
29 mei 2018
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
Vergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoofdstuk 4. Omgeving, Afdeling 3. Onroerend erfgoed Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
31 mei 2018
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Hoofdstuk 8. Onderwijs en Vorming Hoofdstuk 10. Inwerkingtreding Adviezen: - Advies van de Vlaamse Onderwijsraad (p. 133) - Protocol nr. 93 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergadering van het sectorcomité X - onderwijs (Vlaamse Gemeenschap); het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten - afdeling 2 - onderafdeling Vlaamse Gemeenschap; en het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs op 17 en 19 april 2018 (pag. 139) - Protocol nr. 85 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergaderingen van het Vlaams onderhandelingscomité voor de basiseducatie op 19 april 2018 (pag. 151) - Protocol nr. 85 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergaderingen van het Vlaams onderhandelingscomité voor het hoger onderwijs en het Universitair Ziekenhuis Gent op 17 april 2018 (pag. 159) Voortzetting van de bespreking en stemming
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs
19 juni 2018
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk 1. Algemeen Hoofdstuk 6. Financiën en Begroting Hoofdstuk 10. Inwerkingtreding Stemmingen over de aan de commissie toegewezen artikelen
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
26 juni 2018
Te behandelen in plenaire vergadering
6 juli 2018
Bekrachtigd en afgekondigd
30 augustus 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1570 (2017-2018) nr. 1
1570 (2017-2018) nr. 1-Addenda
1570 (2017-2018) nr. 3
1570 (2017-2018) nr. 4
1570 (2017-2018) nr. 5
1570 (2017-2018) nr. 6
1570 (2017-2018) nr. 7
1570 (2017-2018) nr. 8
1570 (2017-2018) nr. 9
1570 (2017-2018) nr. 10
1570 (2017-2018) nr. 11

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1570 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
84 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 64 leden hebben "ja" gestemd
 • 3 leden hebben "neen" gestemd
 • 17 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
79 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 60 leden hebben "ja" gestemd
 • 3 leden hebben "neen" gestemd
 • 16 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Jan Bertels, Lieve Maes, Sofie Joosen, Katrien Schryvers, Elke Van den Brandt, Sabine Vermeulen, Wilfried Vandaele, Katia Segers, Joris Vandenbroucke, Annick De Ridder, Paul Cordy, Bart Nevens, Johan Danen, Manuela Van Werde en Bart Caron
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid