U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

27 april 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
7 mei 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
8 mei 2018
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
15 mei 2018
In behandeling in
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Aangenomen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
16 mei 2018
In behandeling in Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Aangenomen in Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
17 mei 2018
Te behandelen in
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
In behandeling in
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
22 mei 2018
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Aangenomen in
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
24 mei 2018
Aangenomen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
29 mei 2018
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
31 mei 2018
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs
19 juni 2018
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
26 juni 2018
Te behandelen in plenaire vergadering
6 juli 2018
Bekrachtigd en afgekondigd
30 augustus 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1570 (2017-2018) nr. 1
1570 (2017-2018) nr. 1-Addenda
1570 (2017-2018) nr. 3
1570 (2017-2018) nr. 4
1570 (2017-2018) nr. 5
1570 (2017-2018) nr. 6
1570 (2017-2018) nr. 7
1570 (2017-2018) nr. 8
1570 (2017-2018) nr. 9
1570 (2017-2018) nr. 10
1570 (2017-2018) nr. 11

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1570 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
84 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 64 leden hebben "ja" gestemd
 • 3 leden hebben "neen" gestemd
 • 17 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
79 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 60 leden hebben "ja" gestemd
 • 3 leden hebben "neen" gestemd
 • 16 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden: