U bent hier

Verslag over het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 3 april 2009 houdende de toekenning van subsidies voor de uitbouw, de coördinatie en de promotie van het sportaanbod van de studentenvoorzieningen van de Vlaamse universiteiten en hogescholen en de erkenning en subsidiëring van een Vlaamse overkoepelende studentensportvereniging

namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, verslag door Joris Poschet en Imade Annouri
1518 (2017-2018) nr. 2
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

27 april 2018
Verslag (pdf) ingediend
4 mei 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

1518 (2017-2018) nr. 1
1518 (2017-2018) nr. 2

Meer details