U bent hier

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018

van de Vlaamse Regering
18 (2017-2018) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

27 april 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
8 mei 2018
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
19 juni 2018
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
26 juni 2018
Te behandelen in plenaire vergadering
6 juli 2018
Bekrachtigd en afgekondigd
30 juli 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

18 (2017-2018) nr. 1
18 (2017-2018) nr. 2
18 (2017-2018) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap 18 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
81 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 61 leden hebben "ja" gestemd
  • 20 leden hebben "neen" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
76 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 57 leden hebben "ja" gestemd
  • 19 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Jan Bertels en Lieve Maes
Dossiers
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid