U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijlage bij het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011

1524 (2017-2018) nr. 3
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

Documenten

1524 (2017-2018) nr. 1
1524 (2017-2018) nr. 2
1524 (2017-2018) nr. 3