U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet houdende de wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat betreft het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht, en houdende de wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid

1447 (2017-2018) nr. 5
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

8 mei 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

1447 (2017-2018) nr. 1
1447 (2017-2018) nr. 3
1447 (2017-2018) nr. 4
1447 (2017-2018) nr. 5