U bent hier

Verslag over het ontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat betreft het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht, en houdende de wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid

namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen, verslag door Michèle Hostekint en Björn Anseeuw
1447 (2017-2018) nr. 4
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

11 april 2018
Verslag (pdf) ingediend
19 april 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

1447 (2017-2018) nr. 1
1447 (2017-2018) nr. 3
1447 (2017-2018) nr. 4

Meer details

Verslaggevers
Michèle Hostekint en Björn Anseeuw