U bent hier

Verslag van de hoorzitting over het ontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat betreft het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht, en houdende de wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid

namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen, verslag door Michèle Hostekint en Björn Anseeuw
1447 (2017-2018) nr. 3
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

6 april 2018
16 april 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

1447 (2017-2018) nr. 1
1447 (2017-2018) nr. 3
1447 (2017-2018) nr. 4

Verbonden initiatieven

Hoorzittingen-Gedachtewisselingen

Meer details

Verslaggevers
Michèle Hostekint en Björn Anseeuw