U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met 1° de overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Staat Qatar tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, en van het protocol, ondertekend te Doha op 6 november 2007, zoals gewijzigd door het protocol, ondertekend te Doha op 22 maart 2015; 2° het protocol, ondertekend te Doha op 22 maart 2015, tot wijziging van de onder 1° vermelde overeenkomst

van de Vlaamse Regering
1552 (2017-2018) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

5 april 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
16 april 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
24 april 2018
Te behandelen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
5 juni 2018
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
22 juni 2018
Te behandelen in plenaire vergadering
27 juni 2018
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
6 juli 2018
Bekrachtigd en afgekondigd
27 juli 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1552 (2017-2018) nr. 1
1552 (2017-2018) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1552 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
84 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 67 leden hebben "ja" gestemd
  • 17 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
79 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 63 leden hebben "ja" gestemd
  • 16 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid