U bent hier

Verslag over het ontwerp van decreet betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Neerpelt en Overpelt en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijlage bij het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011

1526 (2017-2018) nr. 2
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

4 april 2018
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

1526 (2017-2018) nr. 1
1526 (2017-2018) nr. 2

Meer details