U bent hier

Ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009

van de Vlaamse Regering
1547 (2017-2018) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

29 maart 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
19 april 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
27 april 2018
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
8 mei 2018
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
15 mei 2018
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
28 mei 2018
Te behandelen in plenaire vergadering
30 mei 2018
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
8 juni 2018
Bekrachtigd en afgekondigd
2 juli 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1547 (2017-2018) nr. 1
1547 (2017-2018) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1547 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
99 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 99 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Materie
Gewestaangelegenheid