U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

3 april 2018
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs
6 april 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
16 april 2018
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs
19 april 2018
In behandeling in Commissie voor Onderwijs
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs
9 mei 2018
Te behandelen in plenaire vergadering.
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
18 mei 2018
Bekrachtigd en afgekondigd.
3 augustus 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1550 (2017-2018) nr. 1
1550 (2017-2018) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1550 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
98 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 98 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid