U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

3 april 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs
6 april 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
16 april 2018
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs
19 april 2018
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en (eventueel) stemming
In behandeling in Commissie voor Onderwijs
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs
9 mei 2018
Te behandelen in plenaire vergadering
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
18 mei 2018
Bekrachtigd en afgekondigd
3 augustus 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1550 (2017-2018) nr. 1
1550 (2017-2018) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1550 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
98 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 98 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid