U bent hier

Amendement op het ontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat betreft het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht, en houdende de wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid

van Jelle Engelbosch, Katrien Partyka, Mercedes Van Volcem, Piet De Bruyn, An Christiaens en Björn Anseeuw
1447 (2017-2018) nr. 2
Amendement nr. 2
Stand van zaken: ontvankelijk

Procedureverloop

29 maart 2018
Amendement ingediend
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk

Documenten

1447 (2017-2018) nr. 1
1447 (2017-2018) nr. 3
1447 (2017-2018) nr. 4