U bent hier

Verslag over het ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 31 juli 2017 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1985 tot uitvoering van artikel 62, §5, van de Algemene kinderbijslagwet en de wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 1965 betreffende de kinderbijslag voor bepaalde categorieën van het door de staat bezoldigd personeel alsmede voor de personeelsleden van het operationeel kader en van het administratief en logistiek kader van de korpsen van de lokale politie

1473 (2017-2018) nr. 2
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

26 maart 2018
Verslag (pdf) ingediend.
30 maart 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.

Documenten

1473 (2017-2018) nr. 1
1473 (2017-2018) nr. 2

Meer details