U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Japan tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontwijken van belasting, en met het protocol, ondertekend te Tokio op 12 oktober 2016

van de Vlaamse Regering
1537 (2017-2018) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

21 maart 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
24 april 2018
Te behandelen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
5 juni 2018
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
22 juni 2018
Te behandelen in plenaire vergadering
6 juli 2018
Bekrachtigd en afgekondigd
27 juli 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1537 (2017-2018) nr. 1
1537 (2017-2018) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1537 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
84 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 84 leden hebben "ja" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
79 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 79 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Karl Vanlouwe en Herman De Croo
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid