U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet houdende wijziging van het decreet van 8 juli 2016 houdende invoering van een regelluw kader in functie van de proefprojecten basisbereikbaarheid

1493 (2017-2018) nr. 3
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

Documenten

1493 (2017-2018) nr. 1
1493 (2017-2018) nr. 2
1493 (2017-2018) nr. 3