U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, wat de begraving van gezelschapsdieren betreft

van Els Robeyns en Rob Beenders
1519 (2017-2018) nr. 1
Stand van zaken: vervallen

Procedureverloop

14 maart 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
6 april 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
16 april 2018
Te behandelen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
25 mei 2019
Vervallen

Documenten

1519 (2017-2018) nr. 1

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid