U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag

van de Vlaamse Regering, verslag door Ingeborg De Meulemeester, Katrien Schryvers en Elke Van den Brandt
1514 (2017-2018) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

7 maart 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
21 maart 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
29 maart 2018
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
24 april 2018
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming.
9 mei 2018
Te behandelen in plenaire vergadering
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
18 mei 2018
Bekrachtigd en afgekondigd
6 juni 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1514 (2017-2018) nr. 1
1514 (2017-2018) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1514 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
97 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 97 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid