U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met de Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds, ondertekend te Brussel op 30 oktober 2016 en met het gezamenlijk interpretatief instrument

van de Vlaamse Regering
1512 (2017-2018) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

7 maart 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
27 maart 2018
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
8 mei 2018
Vergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoorzitting met: - Monique Goyens, directeur-generaal, Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC) - Ronan O'Brien, onafhankelijk researcher - Hiddo Houben, hoofd afdeling VS en Canada, Directoraat-generaal Handel Europese Commissie - professor Jan Van Hove, Onderzoeksgroep Internationale Economie KU Leuven, hoofdeconoom KBC Groep - Laurens Ankersmit, jurist, ngo Clientearth - Gilles Suply, beleidsadviseur Europa en Internationaal, Vlaams netwerk van ondernemingen (VOKA)
29 mei 2018
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
14 juni 2018
Te behandelen in plenaire vergadering
29 juni 2018
Bekrachtigd en afgekondigd
27 juli 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1512 (2017-2018) nr. 1
1512 (2017-2018) nr. 2
1512 (2017-2018) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1512 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
90 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 67 leden hebben "ja" gestemd
  • 23 leden hebben "neen" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
86 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 64 leden hebben "ja" gestemd
  • 22 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Karl Vanlouwe, Güler Turan en Herman De Croo
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid